user_mobilelogo

Kalfhoek Vlonderverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kalfhoek Vlonderverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit en in overleg met u nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Kalfhoek Vlonderverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website. 

Persoonsgegevens van klanten worden door Kalfhoek Vlonderverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden; 
 • Facturatie; 
 • Communicatie; 

 Dossiervorming en facturatie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Kalfhoek Vlonderverhuur in diverse formulieren de volgende gegevens van u: 

Voornaam  
Achternaam 
Adres 
Telefoonnummer 
Postcode
Woonplaats
Email adres

Verblijf Camping
Plaatsnummer
Periode (aankomst/vertrek)
Afmetingen voortent  

Uw persoonsgegevens worden door Kalfhoek Vlonderverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 10 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Kalfhoek Vlonderverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het factureren van uw bestellingen 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens: 

 • Voornaam; 
 • Achternaam; 
 • E-mailadres. 
 • Postcode
 • Woonplaats

Gegevens aanpassen 

Uw persoonsgegevens kunt u wijzigen. U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen naar Mariëlle Wattel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beveiliging 

Kalfhoek Vlonderverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. 


Hans en Mariëlle Wattel

Kalfhoek Vlonderverhuur 

 

 

Direct contact

Kalfhoek Vlonderverhuur
Molenweg 30
4356 AB Oostkapelle
telefoon: 0118581505
mobiel: 06-20811514
email: info@kalfhoek.nl

Bedrijfsgegevens

BTW nr: NL8033.27.833.B01
KvK nr: 22008092

IBAN: NL16RABO0324019246
BIC: RABONL2U

Kalfhoek vlonders maakt bij het aanbieden van haar diensten vanaf de website gebruik van cookies. Wij hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan kalfhoek.nl/vlonders.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen. Via onze website worden cookies geplaatst voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om u in de toekomst beter van dienst te zijn.
Ik snap het